Kommer Snart

Simple Steps Autism

Webbaserad undervisning för barn med autism Enkla och effektiva verktyg baserade på TBA

Villkor för användning

Välkomna till oss på Små Steg. Dessa användningsvillkor styr ditt bruk av vår webplats och dess innehåll. Var vänlig läs noga dessa villkor.

Genom att acceptera våra villkor, eller genom att använda denna webbplats, går du med på villkoren, vår privata policy och vår copyrightpolicy. Du går med på att få begärda meddelanden och på att kommunicera med oss på elektronisk väg. Om Du inte går med på detta eller några av villkoren ska du inte acceptera detta eller använda denna webbplats.

Om det skulle visa sig att dessa användingsvillkor i någon form är motsägelsefulla med den privata policyn eller copyrightpolicyn ska dessa regler gälla.

Beskrivning av tjänster

Små Steg erbjuder olika innehåll och tjänster via webben www.simplestepsautism.com (tillsammans med annan webbplats under förutsättning att dessa regler gäller för denna webbplats).

Registrering och prenumeration

Innehåll och tjänster på denna webbplats delas in i två kategorier: a) innehåll och tjänster som du kan komma åt utan att registrera dig; b) innehåll och tjänster som kräver prenumeration, (dvs betalning av avgift).

När du registrerar dig och prenumererar blir du ombedd att lämna viss information, såsom personlig information, och för prenumerationer även finansiell information. Vi använder den informationen på ett ansvarsfullt sätt.  Inga avgifter som betalas för prenumerationer kan avbeställas och ej heller betalas tillbaka.

Vår webbplats är tillgänglig för individuella användare och organisationer. Om du är en individuell användare kan du prenumera enligt nedan. Om du tillhör en organisation och önskar köpa flera prenumerationer eller olika kombinationer av prenumerationer ber vi dig kontakta Små Steg via info@simplestepsautism.com.

Användarprenumeration

Denna typ av prenumeration är för en specifik individ, som kommer åt webbplatsen och som därmed kan använda material för lära ut till en eller flera elever. Användaren kan komma åt webbplatsen i ett klassrum, hemifrån eller från annan plats under förutsättning att användarens namn och lösenord endast används av just en person och från endast ett ställe vid ett givet tillfälle.

Användarnamn och lösenord får endast användas av den person som fått det tilldelat.

All information du lämnar måste vara korekt och fullständig. Genom att prenumerera garanterar du att du är ägare av kreditkortsinformation du lämnar till oss och att du går med på att betala alla kostnader för din prenumeration.

Tillträde till webplatsens funktioner

Tillträde till visa delar av webbplatsen kräver inloggning och lösenord. När du har registrerat eller köpt en prenumeration får du inloggning och lösenord. Denna information är endast för ditt bruk och får inte användas av andra.

Du accepterar att du ansvarar för att ditt lösenord ska vara konfidentiellt och för aktivitet som inträffar på grund av att du tillåter någon annan person eller enhet att använda ditt lösenord. Du går med på att omedelbart meddela Små Steg i händelse av att 1) du förlorar till lösenord eller om det blir stulet; 2) du blir medveten om att någon missbrukar ditt lösenord eller annan säkerhetsrisk relaterad till webbplatsen.

Åldersgräns för användare

Barn under 18 års ålder får inte använda dessa tjänster och föräldrar eller vårdnadshavare får inte acceptera användarreglerna för deras räkning. Om vi får kännedom om att ett barn under 18 år har försett oss med, eller försökt förse oss med, personlig information kommer vi att göra vårt bästa för att radera den informationen för gott från våra filer.

Icke-kommersiell användning

Denna webbplats och dess innehåll är till för användning av individer eller organisationer som köper prenumerationer. Du kan inte köpa prenumeration för någon annans räkning. T ex kan du inte heller sälja vidare de tjänster som erbjuds på webbplatsen eller förmedla dem vidare till andra personer.

Tilläggsvillkor för prenumerationer

Prenumerationer faktureras regelbundet. Prenumeranter kan välja betalning månadsvis eller årligen. Ingen återbetalning sker. Prenumeranter accepterar månadsvis att fakturering, som styrs av prenumerationens längd tills det prenumeranten antingen ändrar eller väljer att upphöra prenumerationen efter avtalstidens slut. Prenumeranten ger Små Steg tillräcklig förvarning för att ändra eller avsluta prenumerationen i enlighet med ovanstående.

Prissättning som betecknas som säljande, särskild, tidsbegränsad eller andra erbjudanden som gäller för kort tid, kommer att regleras automatiskt till reguljär prissättning när perioden är slut. Små Steg förbehåller sig rätten att ändra prenumerationspriser när som helst.

Sekretesspolicy

Vi erkänner till fullo vikten av ditt privatliv. Var vänlig och läs villkoren för sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av vår webbplats betyder att du godkänner vår sekretesspolicy. Information från dig till Små Steg och information som Små Steg inhämtar om din användning faller under sekretesspolicy.

Förändringar på webbplatsen

Vi kan upphöra med eller förändra innehåll, tjänster, funktion eller utseende när som helst utan att förvarna.

Behörig användning av denna webbplats

När du använder vår webbplats accepterar du att alltid rätta dig efter våra riktlinjer. Du får endast använda Små Steg för lagligt bruk och denna webbplats enligt gällande regler. Det är inte tillåtet att:

  • ladda upp, lägga ut, skicka e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, förföljande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande gentemot någon persons privata sfär, förhatlig eller rasistisk eller på annat sätt anstötligt;

  • efterlikna person eller organisation eller felaktigt påstå eller på annat sätt misstolka koppling med person eller organisation;

  • Förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifikation i syfte att dölja ursprung i innehåll du lägger upp;

  • Ladda ner, lägga in, skicka med e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig material som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller avtal eller förmyndarförhållande (såsom inside information, ägar- eller konfidentiell information som kommit tillkännedom som del av anställningsförhållanden eller under sekretessavtal;

  • Ladda ner, lägga ut, sända e-mail, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som bryter mot patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (rättigheter) för någon part;

  • Ladda ner, lägga ut, sända e-mail eller på annat sätt göra tillgängligt oombedd eller icke auktoriserad marknadsföring, pr-material, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan form av upprop bortsett från de områden (inköp) som är avsedda för detta ändamål;

  • Ladda ner, lägga up, sända e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller datavirus eller andra koder, filer eller program avsedda att skada, avbryta eller begränsa fuktionaliteten på hårdvara eller mjukvara eller utrustning för telekommunikationer.

  • Samla eller lagra personliga data om andra användare kopplat till det förbjudna förfarandet enligt ovanstående.

  • Använda program eller andra metoder för att samla eller erhålla information från webplatsen.

Äganderätt

Små Steg och dess leverantörer förbehåller sig alla immateriella rättigheter som finns i allt innehåll på webbplatsen. Inget innehåll häri ska tolkas som underförstått, genom hinder eller på annat sätt, ej heller någon licens eller rätt under immateriell rättighet som innehas avSmå Steg eller tredje part. Om inte annat anges är det inte tillåtet att kopiera, reproducera, återpublicera, ladda ner, lägga in, överföra eller distribuera utan att i förväg få skriftlig tillåtelse från Små Steg förutom att, i enlighet med ditt godkännande av användarreglerna, Små Steg tillåter dig att se innehåll som du har tillträde till i enlighet med din prenumeration. Enbart när det gäller texter har du tillåtelse att ladda ner eller trycka en kopia av artikeln, enbart för din personliga användning (icke kommersiellt bruk), så länge som du erkänner upphovsrätt och årsinformation som anges i artikeln.

Innehållet på webbplatsen skyddas av lagstiftning i Storbritannien och av utländska immaterialrättslig lagstiftning. Varje överträdelse mot Små Stegs rättigheter eller dess licenstagares och licensgivares rättigheter är ett brott mot detta avtal.

Andvändare är förbjudna att försökaavaktivera, förbipassera eller på annat sätt kringgå skydd som andvänds av denna webbplats för att skydda äganderätten.

Elektroniskt leveransbesked och ditt tillstånd

Du samtycker till att vi kan förse dig med meddelanden och annan information som rör Små Steg eller denna sajt på elektronisk väg liksom meddelanden till e-postadress som du ger oss, i enlighet med överenskommelsen i sekretesspolicyn.

Ditt innehåll

Små Steg kan tillåta dig att lämna innehåll till webbplatsen eller dess funktioner. Det finns två sorters innehåll från användare: a) innehåll som en användare laddar ner till webbplatsen och som är avsett att underlätta användarens bruk av webbplatsens innehåll och tjänster men som inte är avsett för allmän spridning; b) innehåll som en användare laddar ner till webbplatsen för allmänt bruk. Innehåll som laddas ner av en användare för den specifika användarens bruk placeras i en användarspecifik mapp och Små Steg ger tillträde till innehållet för den användaren. Du får också möjlighet att dela denna information med tredje part som du utser. Små Steg kommer att göra allt för att skydda den privata information som sparas på användarmapp. Men allt innehåll som du laddar ner till din egen mapp sker på egen risk.

Det är tillåtet att använda allmäna forum och du accepterar att inte lägga in innehåll som strider mot villkoren, gällande lagar eller riktlinjer. Innehåll som bryter mot gällande regler kan tas bort och din registrering eller prenumeration kan avslutas.

Om du lägger in innehåll på någon allmän plats på webbplatsen eller på annat sätt överför innehåll till Små Steg ger du oss och våra samarbetspartners rätten att ständigt, oåterkalleligt och utan licens kopiera, visa, utföra, distribuera, ändra, anpassa, förkorta, bearbeta och marknadsföra detta innehåll på alla sätt och i kommersiellt och icke-kommersiellt forum med eller utan kostnad. Om du vill behålla rättigheterna till material du lägger in på Små Steg ska du inte lägga in detta på allmän webbplats.

Små Steg förbehåller sig rätten, men åläggs inte, att övervaka dialog på de allmänna webbplatserna, undersöka påståenden om brott mot denna överenskommelse, att ta bort innehåll som du lägger in och som bryter om användningsregler och att avsluta användarkonto vid brott mot avtalet.

Om du är yrkesverksam inom vården får du inte ge Små Steg någon sekretessbelagd hälsoinformation.

Ingen skyldighet att registrera

Du accepterar att vi inte är ansvariga för innehåll lämnat av andra. Vi har ingen skyldighet att gå igenom material som du tillhandahåller eller lägger ut men vi har rätten att redigera eller vägra lägga in material och vi äger rätten att ta bort innehåll vid behov.

Webbplatser och annonsörer i tredje part

Små Steg kan inkludera länkar på sin webbplats till tredje part. Du accepterar att vi inte är ansvariga för innehåll eller annat material på dessa webbplatser. Du accepterar också att vi inte är ansvariga för innehåll eller krav som ställs av våra annonsörer. Vi är inte heller ansvariga för transaktioner eller mellanhavanden mellan dig och tredje part eller annonsör. Du accepterar att små Steg inte ansvarar för krav eller förlust beroende på tredje part eller annonsör.

Avsägande av juridiskt ansvar

Små Steg NI Ltd ger användare information om utbildningsmetoder och behandlingar baserade på principerna inom tillämpad beteendeanalys. Eftersom Små Steg inte kan bekräfta hur program som tillhandahålls av oss används kan inte Små Steg hållas ansvariga på något sätt för planering, styrning eller genomförande av TBA program.

DENNA WEBBSIDA ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA PROFESSIONELL RÅDGIVNING SOM DU BÖR SÖKA FÖR DITT BARN ELLER DIN ELEV. Under utvecklingen av vårt program har Små Steg ansträngt sig för att göra vårt program förenligt med riktlinjer publicerade av Autism Special Interest Group of the Association for Behavior Analysis International (2007) (som identifierar konsumenträttigheter och specifika kompetenser som krävs för att planera, genomföra och granska effektiva TBA-program).

Föräldrar och yrkeskunniga har tillgång till ett stort antal verktyg för att få stöd i sina interventioner, som läroplan, manualer och skriftliga programsammanfattningar. Sådana verktyg bör användas i samarbete med yrkeskunniga. Små Stegs videoklipp och animationer är ett annat sådant verktyg.

DENNA PLATS GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING. DENNA WEBBSIDA OCH DESS INNEHÅLL HAR INTE INTENTIONEN ATT (I) PRAKTISERA MEDICIN ELLER ATT STÄLLA DIAGNOSER ELLER BEHANDLING (II) INRÄTTA EN KLINISK RELATION, ELLER (III) EN MARKNADSFÖRING, REKOMMENDATION ELLER SPONSORSKAP AV NÅGRA MEDICINSKA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER GENOM OMPRÖVNING ELLER NÅGRA AV DESS SAMARBETSPARTNER, AGENTER, ANSTÄLLDA, KONSULENTER ELLER TJÄNSTEUTÖVARE. WEBBSIDAN BÖR INTE HELLER ANVÄNDAS FÖR ATT STÄLLA EN AUTISMDIAGNOS ELLER EN DIAGNOS FÖR NÅGOT ANNAT MEDICINSKT TILLSTÅND ELLER FÖR ATT FÖRSÖKA BEDÖMA NÅGON MEDICINSK ASPEKT AV EN PERSON DIAGNOSTISERAD MED AUTISM. Allt innehåll på denna webbsida erhålls i informationssyften. Detta innehåll är inte avsett att ersätta medicinsk, professionell rådgivning. Du bör konsultera en medicinsk expert med dina frågor angående ett medicinskt tillstånd eller medicinsk behandling. VÄNTA INTE MED ATT SÖKA MEDICINSK RÅDGIVNING PÅ GRUND AV INFORMATION PÅ DENNA SIDA. Små Steg tillhandahåller information och innehåll enbart i undervisningssyfte. ANVÄND INTE DENNA WEBBSIDA FÖR AKUT MEDICINSK RÅDGIVNING. I NÖDSITUATION, RING 112, ELLER NÄRAKUTEN.

Små Steg ansvarar inte för uppdatering av gammalt webbplatsinnehåll. Allt innehåll och all information ges i informativt syfte och en professionell vårdgivare bör konsulteras innan man litar på information på denna webbplats. Medan vi periodvis kan uppdatera eller korrigera information på webbplatsen garanterar vi inte riktighet, aktualitet eller fullständighet och vi har inte för avsikt att rutinmässigt uppdatera denna information.

Små Steg lovar inte att webbplatsen kommer att vara felfri eller oavbruten, utan levereras ”på tillgänglig-”basis. Små Steg kan inte garantera att all data du laddar ner är fri från virus.

Ansvarsfriskrivning av garantier

Din användning av denna webbplats och länkade webbplatser sker på egen risk. Vi tillhandahåller denna webbplats och dess innehåll ”som det är”. Vi och våra leverantörer ger inga garantier beträffande denna webbplats. Enligt lagen friskriver vi och våra leverantörer oss från garantier att webbplatsen ska vara säljbar, av tillräcklig kvalitet, korrekt, i tiden, fullständig, avsedd för ett speciellt behov eller icke överträdande. Vi garanterar inte att denna webbplats eller dess innehåll kommer att möta dina förväntningar, är felfri, pålitlig eller fungerar oavbrutet. Eftersom vissa länder inte tillåter friskrivning kan ditt lands lokala lager ha andra konsumenträttigheter.

Ansvarsbegränsning

Din metod för kompensation vid brott mot detta avtal av Små Steg är att sluta använda webbplatsen, innehåll och tjänster. Du kan inte ställa krav på skadestånd. Vi och våra leverantörer är inte ansvariga för direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig, följd- eller typiska skador även om vi var medveta om eller skulle ha varit medvetna om möjligheten till skador. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte undantag eller ansvarsbegränsing för följdskador, i sådana länder begränsas vårt och våra leverantörers ansvar enligt lag.

Skadeersättning

Härmed håller du nu och för alltid Små Steg, respektiveledning, aktieägare, anställda, agenter, från alla åtgärder, orsaker till åtgärder, rättegångar, skulder, avgifter, konton, obligationer, förbund, avtal, garantier, anspråk och krav, som du har, hade eller kan komma att ha till följd av orsak, som på något vis härrör från din använding av webbplatsen, dess innehåll eller tjänster eller ditt brott mot dess regler och villkor. Du samtycker till att hålla oss och våra samarbetspartners, våra anställda, entreprenörer, tjänstemän, direktörer och agenter fria från allt ansvar, krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår från din användning eller missbruk av denna webbplats eller någon av webbplatsens innehåll eller tjänster. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för kompensation av dig, i vilket fall du kommer att samarbeta med oss genom att aktivera alla tillgängliga e-stängsel.

Internationell användning

Vi gör inga utfästelser om att material på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Storbritannien och Sverige. Om du väljer att besöka denna webbplats från en plats utanför Storbritannien och Sverige gör du så på eget initiativ och du är ansvarig för att följa lokala lagar.

Talan om Upphovsrättsintrång

Om du tror att ditt arbete har kopierats och finns tillgänglig på denna webbplats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätt, följ instruktionerna i vår Upphovsrättsliga policy om hur du kontaktar oss för att anmäla eventuella brott mot upphovsrätten.

Val av lag och plats för att lösa tvister

Du samtycker till att lagarna i staten Förenade kungariket Storbritannien och (Nordirland), utan hänsyn till dess lagvalsregler, dess ämne, din användning av webbplatsen, och varje påstående eller tvist som du kan ha gentemot oss och att de Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor inte ska tillämpas.

Du godkänner vidare att eventuella tvister eller anspråk som du kan ha mot oss kommer att lösas av en domstol i Förenade kungariket (Nordirland), och du godkänner och underkastar dig utövandet av personlig jurisdiktion av sådana domstolar för att processa alla sådana krav eller åtgärder. Genom att acceptera dessa ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DU: (1) Avstår från krav du skulle kunna ha mot oss baserat på andra staters lagar, inklusive din egen, (2) Samtycker du oåterkalleligen till exklusiv jurisiktion i i, FÖRENADE KUNGARIKET (N IRLAND) över eventuella tvister eller skadeståndsanspråk du har med oss , OCH (3) underkastar dig personlig jurisdiktion av sådana domstolar i syfte att lösa SÅDANA tvister eller fordringar.

Avtalets konsititution

Detta avtal och eventuella tilläggsvillkor, policies, regler och riktlinjer som publiceras på denna webbplats utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal. Om någon del av användarvillkoren befinns ogiltig eller ogenomförbar, ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med gällande lag för att återspegla, så nära som möjligt,de ursprungliga avsikterna hos parterna och de återstående delarna förbli i full kraft och verkan.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av denna webbplats om du bryter mot användarvillkoren eller några regler eller riktlinjer som läggs på webbplatsen eller av någon annan anledning i vår bedömning.

Uppdrag / överföring

Du får inte överlåta din registrering eller prenumeration till någon annan.

Ändringar i användarvillkoren

Vi kan ändra användarvillkoren när som helst. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren genom att klicka på webbplatsens "Användarvillkor" länken. Om du fortsätter att använda denna webbplats efter att vi gör ändringar i användarvillkoren, betyder det att du accepterar de nya villkoren. Du ansvarar för att kontrollera dessa villkor regelbundet för eventuella ändringar. Datumet för den senaste revideringen visas nedan.

Avstående

Om någon bestämmelse (eller del därav) av dessa Användarvillkor är i konflikt med gällande lag eller om någon bestämmelse anses vara ogiltig eller på annat sätt ineffektiv av en behörig domstol, ska (a) en sådan bestämmelse (eller del därav) anses vara omarbetad för att avspegla så nära som möjligt den ursprungliga intentionen parterna haft i enlighet med tillämplig lag, och (b) övriga villkor, bestämmelser, förbund och begränsningar av dessa Användarvillkor kommer att förbli i full kraft och verkan.

Revisionsdatum: 6/10/10