Kommer Snart

Simple Steps Autism

Webbaserad undervisning för barn med autism Enkla och effektiva verktyg baserade på TBA

Sekretesspolicy

Små Steg NI Ltd. vet att du bryr dig om hur vår information om dig används och delas. Vår policy beskriver vilken information vi samlar in när du besöker vår sida och hur den informationen används.

Information vi samlar in

Vi samlar in två typer av information på vår sida och vi sparar den på två olika sätt.

De två typerna av information är allmän information och personlig information.

  • Allmän information innefattar opersonlig information från besökare på sidan (så som vilken tid på dygnet de besökte sidan, IP-adress, från vilken sida besökaren kom eller sidan besökaren går till efter att ha lämnat vår sida, vilka sidor på vår webbsida besökaren går tillk etc). Sammanställd information (så som besöksstatistik, vilka sidor som får flest besök) och information som avpersonaliserats (så som antalet besökare av ett visst kön eller ålder, antalet besökare från en viss plats etc). Om du har försett oss med personlig information, kan allmän information länkas samman med din personliga information eller skiljas från din personliga information.

  • Personlig information är specifik för dig och innehåller sådant som din e-postadress, adress, namn etc.

Vi samlar information på två sätt: dels dels genom att du tillhandahåller din personliga information och dels genom att vi kontrollerar och samlar in information.

  • Information som du förser oss med avser all information som du skriver på webbsidan och lämnar över till oss. Exempelvis när du registrerar dig för att få tillgång till vissa delar av webbsidan, krävs det att du fyller i viss information (som namn, e-postadress, adress, användarnamn, lösenord, innehåll i det du ska skriva, etc.När du anmäler dig till olika tjänster på vår webbsida krävs det att du fyller i ytterligare information som kreditkortsinformation och faktureringsadress. All personlig information sparas med hjälp av säkra fysiska och elektroniska hjälpmedel. Vi lagrar inte finansiell information. Vi använder PayPal för alla betalningar, vilket erbjuder transaktioner med hög säkerhet. Se avsnittet om säkerhet nedan.

  • Vi lagrar också information indirekt, genom användning av cookies, kodning och dylikt. En cookie är en liten fil som sparas på en användares dator för att lagra information. Cookien lagrar både information som du tillhandahåller, allmän information och besöksdata. Cookies kan placeras på din dator av Små Steg eller av tredje part som lämnat information på vår webbsida (exempelvis annonsörer, samarbetspartners etc) En webb beacon liknar en cookie och används för att övervaka en användares aktiviteter. Små Steg kan använda webb beacons för att övervaka antalet personer som besöker webbplatsen, antalet personer som öppnar e-mail skickade av Små Steg, eller andra typer av datainsamling. 

Hur vi använder informationen som vi samlar in

Små Steg använder allmän information och besöksdata som har avpersonifierats, för ett antal olika syften. Exempelvis:

  • Vi kan använda avpersonifierad besöksdata för att bedöma effektiviteten hos vårt träningsmaterial, och kan komma at använda dessa bedömningar för att förbättra träningsmaterialet ;

  • Vi kan använda avpersonifierad allmän information för att avgöra egenskaperna hos våra besökare och utifrån dessa egenskaper förbättra vår sida och tjänster, eller för att bättre marknadsföra våra tjänster och

  • Vi kan lämna ut dessa data till anslutna tredje parter för samma eller liknande anledningar (dvs vi kanlämna avpersonifierad besöksdata till icke anslutna tredje parter så som forskningsinstitutioner, universitet, sjukhus, läkare eller kliniker, som kan använda datan för forskning eller i andra syften).

Personlig data

Små Steg (simple steps) använder personlig information som vi lagrar för att ge dig information, produkter eller tjänster som du beställer eller prenumererar på. När informationen, produkten eller tjänsten erbjuds på vår sida, men tillhandahålls av tredje part, kommer vi att säkerställa att din personliga information enbart används för den information, produkt eller tjänst du beställt. Utan ditt godkännande, så som diskuteras närmare nedan, kommer tredje part inte använda din information i syftet att erbjuda dig någon annan information, produkt eller tjänst.

Vi kan också använda personlig information som är kopplad till allmän information och besöksdata för att förbättra din upplevelse av vår sida, genom att ge dig information som är relevant för dig.

Små Steg kan också använda personlig information som vi lagrar (inklusive motsvarande allmän information eller besöksdata) för att erbjuda dig information om annan information, produkter eller tjänster som Små Steg tillhandahåller. Om du inte önskar att ta emot detta kan du skriva till info@simplestepsautism.com eller genom att ändra din profil på denna webbsida.

Små Steg kommer inte att lämna personlig information som vi lagrar (förutom ansluten generell information och besöksdata) till tredje part, inklusive våra samarbetspartner och affärspartners, för att de ska kunna kontakta dig med erbjudanden om information, produkter eller tjänster.

Små Steg kan lämna över information ovan till någon av våra samarbetspartners, men våra samarbetspartners är instruerade att inte använda informationen i eget syfte, utan enbart i syfte för att erbjuda tjänster åt Små Steg.

Slutligen: några av Små Stegs samarbetspartners, inklusive annonsörer, använder cookies på sidan, men Små Steg har inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies. Denna sekretesspolicy omfattar enbart Små Stegs användning av cookies och inte användningen av annonsörers användning av cookies.

Hur vi använder allmänt utlagd information

Denna sida ger dig möjlighet att bidra innehållsmässigt till en eller flera allmänt tillgängliga bloggar, forum eller grupper och att kommunicera på andra sätt genom onlinefunktioner. All information som du skriver i dessa forum är öppna för allmänheten. Det du har skrivit kan komma att läsas av, visas för eller insamlas av tredje part och kan komma att användas av andra på sätt som vi är oförmögna att kontrollera eller förutse, inklusive att kontakta dig i icke-auktoriserade syften. Som med alla allmänna forum eller webbsidor, kan denna information också komma att användas i sökmotorer som Google, Yahoo, MSN, etc. All information som du tillhandahåller i dessa allmänna forum är inte en del av vår sekretesspolicy utan faller under licensen för användarvillkor.

Hur vi på Små Steg använder oss av feedback

Små Steg har en feedbackfunktion på sidan som ger dig möjlighet att bidra med kommentarer, förslag och att rapportera tekniska problem. Små Steg kan komma att lagra ditt namn, användarnamn eller e-mailadress för att följa upp feedbacken med dig, eller för att tacka dig för ett förslag.

Denna sekretesspolicy omfattar inte innehåll, affärsinformation, idéer, koncept eller förslag som du vidarbefodrar till oss. Om du vill behålla innehåll eller affärsinformation, idéer, koncept eller förslag privata eller patentskyddade bör du inte sända dem till Små Steg. Genom att sända dem till Små Steg, auktoriserar du Små Steg att använda denna information på ett sätt som Små Steg finner lämpligt.

Security

Det är viktigt för Små Steg att skydda din säkerhet och integritet. För at göra detta, har vi vidtagit lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och förhindra obehörig åtkomst, bibehålla datasäkerhet samt korrekt använda den information vi samlar online.

Vår butik använder SSL-teknik (Security Sockets Layer) som är industriell standard för säkra handelstransaktioner. Tekniken krypterar all information, som kreditkortsnummer, namn och adress, för att förhindra att informationen blir avläst när den färdas över internet.

När du lägger en beställning eller använder ditt konto, skickar vi automatiskt dig till vår säkra server och säkerställer att din webbläsare accepterar SSL-kryptering.

Information som ges till tredje part-sidor länkade till vår sida

Denna webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Små steg är inte ansvarigt för sekretesspolicyn för dessa webbsidor. Små Steg uppmanar användare att vara medvetna om när de lämnar vår sida och att läsa säkerhetsreglerna för den sida de går in på. Denna sekretesspolocy omfattar endast information samlad på vår sida.

Korrigera/uppdatera din personliga information

Om du önskar ändra personlig information du lämnat, kan du göra det via webbsidan.

Affärer eller tillgångsöverföring eller försäljning. Företagsförsäljning eller överföring av kapital eller överlåtelse

Simple Steps Ni Ltd’sföretag, eller delar av denna, kan bli såld eller på annat vis transfererad till tredje part på olika sätt (dvs försäljning av aktiekapital, försäljning av tillgånger, sammanslagning etc). I sådana transaktioner kan Små Steg och kommer förmodligen, att överföra information insamlad genom webbsidan eller ge förvärvaren tillgång till en licens för att använda informationen. Små Steg kommer att göra en skälig ansträngning för att meddela detta på webbsidan.

Att lämna ut uppgifter av juridiska skäl

Små Steg kan lämna information om din användning av Små Steg (vilket inbegriper, men inte begränsar sig till, utlagt allmänt innehåll, registreringsinformation samt nätverksdata) när man tror i god tro att sådan information är lämpligt för att följa lagen (till exempel, enligt en lagstadgad efterfrågan, stämning, häktningsorder eller domstolsbeslut), för att skydda mot bedrägeri, missbruk eller olaglig användning av webbplatsen, för att skydda Små Stegs rättigheter eller egendom, upprätthålla ett kontrakt mellan dig och Små Stegs tänka om eller om Små Steg skäligen anser att en situation där risk för dödsfall eller personskada kräver upplysning.

Skydd av minderåriga

Denna webbsida är inte avsedd att användas av barn. Barn under 18 år får inte registrera sig på denna sida eller registera inköp, eller använda någon funktion som kräver registrering eller anmälan. Små Steg kommer inte att medvetet samla in information från dessa barn. Om ditt barn har delgivit personlig information och du vill ta bort denna information, kontakta oss på info@simplestepsautism.com. All information skriven av ett barn under 18 år i ett allmänt forum som kontrolleras av Små Steg kommer att förbli allmänt tills vi har delgivits information om denna publicering och har skälig möjlighet att handla i enlighet med detta.

Förändringar i sekretesspolicyn

Små Steg kan komma att förändra denna policy vid någon tidpunkt och den aktuella versionen finns alltid tillgänglig för dig. Om vi bestämmer oss för att förändra sekretesspolicyn, kommer vi att kontakta dig med information om denna förändring. Din fortsatta användning av sidan är avhängig av att du accepterar att din information (inklusive information som samlats in vid tidigare tillfälle) kan komma att användas i enlighet med den nya policyn. Om du inte accepterar förändringarna bör du sluta att använda sidan och du bör avisera oss att du inte längre önskar att din information används i enlighet med förändringarna. Datum för den senaste revideringen visas nedan.

Kontakta Små Steg

Om du har några frågor angående vår sekretesspolicy eller Små Stegs webbsida och produkt, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan:

E-post: info@simplestepsautism.com

Tel: 028 9032 4882

Address: PEAT, Innovation Factory, Unit 2.19, 385 Springfield Road, Belfast BT12 7DG

Revideringsdatum: 10/02/11