Kommer Snart

Simple Steps Autism

Webbaserad undervisning för barn med autism Enkla och effektiva verktyg baserade på TBA

Höfundalög

Vi respekterar upphovsrätten hos andra, och vi tillåter inte användare att ladda upp, lägga ut eller på andra vis på denna webbsida eller genom någon av våra tjänster förmedla material som använder tredje parts upphovsrättigheter.

Om du misstänker att ditt arbete har kopierats på ett sätt som åberopar upphovsrättslagen eller att din immaterialrätt på andra sätt har blivit kränkt, kontakta oss på info@simplestepsautism.com med följande information:

  1. En elektronisk eller fysisk signatur från personen auktoriserad att agera å ägarens av upphovsrättens vägnar

  2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade materialet

  3. En beskrivning av var materialet du hävdar finns

  4. Din adress, telefonnummer och e-postadress;

  5. Ett uttalande där du beskriver att du handlar i god tro och att användningen av materialet inte är auktoriserat av copyright innehavaren, ägaren, agenten eller lagen

  6. Ditt uttalande, gjort under ed, att ovanstående information enligt din uppfattning är korrekt och att du har copyright eller äger materialet eller är auktoriserad att agera på uppdrag av annan part.