Coming Soon

Simple Steps Autism

Nettbasert læringsplattform for behandling av autisme Enkle men effektive verktøy basert på den empiriske vitnskapen anvendt atferdsanalyse

Erklæring om opphavsrett/enerett

Vi respekterer andres opphavsrett/enerett og vi tillater ikke brukere av dette nettestedet og våre tjenester å laste opp, poste, eller på annen måte overføre noe materiale som bryter en tredjeparts enerett.

Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som bryter med eneretten, eller at den har blit brutt på en eller annen måte, vær vennlig å gi oss på info@simplestepsautism.com følgende informasjon:

  1. En elektronisk eller fysisk signatur fra den personen som har fullmakt til å handle på vegne av enerettshaveren, eller andre med rettigheter til materialet

  2. En beskrivelse av det enerettsbeskyttede materialet, eller annet, som du mener har blitt krenket

  3. En beskrivelse av hvor på nettsiden du mener det enerettsbeskyttede materialet er, nok detaljert til at vi kan finne det;

  4. Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;

  5. En bekreftelse på at du i god tro mener at det enerettsbeskyttede materialet er brukt uten autorisajon fra enerettshaver, dennes agent, eller lovbestemmelser;

  6. En rettslig bindende erklæring om at overstående informasjonen er korrekt og at du er enerettshaveren/har opphavsrett eller har fullmakt til å opptre på vegne av denne.