Coming Soon

Simple Steps Autism

Online výuková platforma pro terapii autismu Jednoduchý, avšak efektivní nástroj založený na aplikované behaviorální analýze

Autorská práva

Dodržujeme práva duševního vlastnictví jiných a našim uživatelům zakazujeme nahrávat, posílat či jinak šířit na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím využití jakékoli z našich služeb jakékoli materiály, které by porušily práva duševního vlastnictví jiné strany.

Pokud se domníváte, že vaše práce byla okopírovaná způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že vaše práva duševního vlastnictví byla porušena jiným způsobem, zašlete nám prosím na adresu info@simplestepsautism.com následující informace:

  1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele autorského práva či jiného zájmu duševního vlastnictví;
  2. Popis díla, které je předmětem autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví, jehož porušení evokujete;
  3. Popis místa, kde se na webových stránkách nachází dílo, u kterého evokujete porušení práv, a to dostatečně detailním způsobem, abychom ho byli schopni na webu najít;
  4. Vaši adresu, telefonní číslo a emailovou adresu;
  5. Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití nebylo dovoleno držitelem autorského práva či práva duševního vlastnictví, jeho agentem či zákonem;
  6. Vaše prohlášení, uvedené pod trestem křivého tvrzení, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste držitelem autorského práva nebo práva duševního vlastnictví, nebo že od držitele autorského práva nebo práva duševního vlastnictví máte zmocnění jednat jeho jménem.