Kommer Snart

Simple Steps Autism

Webbaserad undervisning för barn med autism Enkla och effektiva verktyg baserade på TBA

"Judys liv, och vårt, har förbättrats mycket sen vi började med Små Steg. Jag kan rekommendera det till andra som kämpar med autism...."

Lite om oss

Våra webbverktyg erbjuder hjälp och hopp till föräldrar med barn inom auktismspektrat. Det hjälper dig att förstå autismtillstånd och hur det påverkar ditt barns inlärning, kommunikation och sociala samvaro. Du kan hjälpa ditt barn att nå sin fulla potential genom att använda våra webb aserade undervisningsmaterial, animerade lektioner, rådgivningsavsnitt och nedladdningsbara resurser.

Små steg är baserat på den evidensbaserade vetenskapen Tillämpad Beteendeanalys (TBA) och stöds av internationellt erkända sakkunniga. Små Steg är avsett att hjälpa dig och din familj, hemma och i klassrummet.

 

Gå med i vårt nätverk online: Facebook